ความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

  
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติงบประมาณ ทั้งประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียนแล่ง 742 โครงการ วงเงินอนุมัติแล้วกว่า 61 ล้านบาท
นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 130 ล้านบาท แยกเป็นเงินทุนหมุนเวียน ร้อยละ 80 เงินอุดหนุน ร้อยละ 17 และเงินบริหารกองทุน ร้อยละ 3 มีผลการอนุมัติและการโอนเงินให้กลุ่มสมาชิกที่ขอรับเงินและกู้ยืมตามประเภท รวม 9 ครั้ง จำนวน 742 โครงการ เป็นเงินกว่า 61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ แยกเป็น ประเภทเงินอุดหนุน อนุมัติรวม 57 โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน อนุมัติรวม 685 ทั้งนี้ มีการโอนเงินให้สมาชิกดำเนินการตามโครงการแล้ว จำนวน 532 โครงการ เป็นเงินกว่า 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของเงินทั้งหมด แยกเป็นเงินอุดหนุน 36 โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 532 โครงการ
สำหรับ โครงการ SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด ขณะนี้ได้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้ายไปแล้ว และมีตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่เข้ารอบ ได้แก่ นางสาวพิชญนันท์ ภมรวัฒนาพิสุทธิ์ เข้าไปใช้ชีวิตในบ้านเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2556 เพื่อเรียนรู้ อบรม ฝึกทักษะอย่างเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากกูรู ผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญชื่อดังในแต่ละสัปดาห์ ผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท อีก 11 คนที่เหลือจะได้รับเงินรางวัลคนละ 100,000 บาท ซึ่งโครงการ SMART LADY THAILAND ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วย
 
15 ธันวาคม 2556 , 13:24 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่