มาเลเซียเปิดสวนอย่างเป็นทางการแล้วมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

  
     สวนประเทศมาเลเซียในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (2 พ.ย.49) ดาโต๊ะโรฮานี เลขาธิการรัฐสภาของกระทรวงเกษตร ประเทศมาเลเซีย ได้เป็นประธานเปิดสวนของประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 โดยมี นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิด พร้อมด้วยประชาชนที่สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิดได้มีการแสดงของนักดนตรี และการแสดงพื้นบ้านที่สวยงามตามวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย จากนั้นได้นำชมบ้านที่มีการจัดนิทรรศการด้านการจักสานและสวนที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงาม และสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างมาก สำหรับสวนของประเทศมาเลเซีย ได้แนวคิดมาจากคุณค่าและความงามของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของวิถีชีวิตชาวมาเลเซีย ซึ่งได้นำเสนอวัฒนธรรม ประเพณี ผ่านการจำลองสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านชาวมาเลเซียแบบท้องถิ่น โดยสื่อสารถึงเรื่องราวผ่านการตกแต่งและจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ สวนพิธีกรรม สวมไม้ประดับ สวนสมุนไพร สนามแบบเปิดโล่ง และสวนการเกษตร นอกจากนั้นยังมีการแสดงทางด้านสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เป็นบ้านแบบเก่าสไตล์มาเลเซียน ที่เรียกว่า บัมบัง และในแต่ละวันจะมีการนำวัฒนธรรมที่น่าสนใจมาจัดแสดงในสวนจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น -------------
 
2 พฤศจิกายน 2549 , 14:05 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   เจริญพงษ์ คำมีสว่าง