พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้นำชุมชนเพื่อไปจัดเวทีหาทางออกประเทศไทยระดับพื้นที่

  
    พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้นำชุมชนเพื่อไปจัดเวทีหาทางออกประเทศไทยระดับพื้นที่กว่าสองพันหมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้นำชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปจัดเวทีหาทางออกประเทศไทยในพื้นที่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการปีนี้เป็นปีที่สอง หลังจากที่ได้มีการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย 108 เวทีทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด 2 เวที มีผู้ร่วมเสวนาเวทีละประมาณสามพันคน ได้ข้อสรุป หลังจากนั้นก็ได้คัดเลือกวิทยากรจังหวัดละ 5 คน เพื่อเป็นต้นแบบเผยแพร่ระดับจังหวัด และปีนี้จะขยายครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชน จึงได้เลือกผู้นำหมู่บ้านละ 3 คนมาเพื่อทำความเข้าใจให้ไปจัดเวทีในหมู่บ้านของตนกว่าสองพันหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สำหรับการเผยแพร่ดังกล่าวจะคัดเลือกประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของแต่ละชุมชนมาร่วมเวที เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การหาทางออกให้ประเทศไทยร่วมกัน โดยวิทยากรต้นแบบทั้ง 5 คน จะนำเสนอเทคนิค เครื่องมือ เนื้อหา และวิธีการในการจัดเวทีให้แก่ตัวแทนผู้นำหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง
 
16 ธันวาคม 2556 , 15:52 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม-เจนจิรา สวท.เชียงใหม่