แถลงข่าวงานโครงการหลวงประจำปี 2556

  
    งานโครงการหลวง ปีนี้จัดระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2556 มีผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงมากมายให้เลือกซื้อเลือกชิม โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แบลคคาร์เวีย กุหลาบโครงการหลวงสายพันธุ์ใหม่ และผักไมโครกรีน
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานการจัดงานโครงการหลวง 2556 นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา และ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ร่วมแถลงข่าวการเตรียมการจัดงาน โครงการหลวง 2556 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิด งานโครงการหลวง 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การขยายผลโครงการหลวง เผยแพร่และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ดี อร่อยของมูลนิธิโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการทางวิชากรร นิทรรศการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและขยายผล จำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ดี อร่อยของมูลนิธิโครงการหลวงแนะนำและเผยแพร่การท่องเที่ยว ดี สนุกทุกฤดูกับโครงการหลวง สาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
สำหรับปีนี้มีผลิตผลใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้แก่ กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ของโครงการหลวง ที่ได้รับการผสมปรับปรุงสายพันธุ์และขึ้นทะเบียนกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิโครงการหลวงเท่านั้น กล้วยไม้ฟาแลนน็อปซิส แบล็คคาร์เวีย ผลิตผลของปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียน ผักไมโครกรีน สำหรับผู้รักสุขภาพ งาหอม มะเขือเทศแฟนซี ชาสมุนไพรสดโครงการหลวง เป็นต้น
 
16 ธันวาคม 2556 , 18:51 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม-เจนจิรา