รมว.เกษตรฯไทยรับมอบสวนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังของจีนในงานพืชสวนโลก

  
     รมว.เกษตรและสหกรณ์ของไทยรับมอบสวนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังของจีนในงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จัดและตกแต่งอย่างสวยงาม โดยมี รมต.จีนพร้อมคณะเป็นผู้มอบให้รัฐบาลไทย เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (2 พ.ย.49) นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบสวนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังของจีนที่ได้มาจัดแสดงในงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 โดยมี นายไป่ ลี่ เฉิน รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของจีน และ นางเจียง จื่อ ฮุ้ย นายกสมาคมไม้ดอกแห่งประเทศจีน พร้อมคณะเป็นผู้ส่งมอบสวนจีนให้รัฐบาลไทย ซึ่งสวนของประเทศจีน เป็นสวนที่คว้ารางวัลอันดับ 3 ในการประกวดสวนนอกอาคารประเภทพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร เพราะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นสมัยที่รุ่งเรืองของศาสนาพุทธ ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ดังนั้นผู้ออกแบบจึงมีแนวคิดในการสื่อสารถึงประวัติและความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างพุทธศาสนา และประเทศจีน เช่นเดียวกับสัมพันธ์ภาพอันแน่นแฟ้นยาวนานระหว่างจีนและไทย นางเจียง จื่อ ฮุ้ย นายกสมาคมไม้ดอกแห่งประเทศจีน กล่าวว่า ประเทศจีนมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้อันยาวนาน นอกจากนั้น จีนยังเป็นตลาดใหญ่ของธุรกิจการค้าไม้ดอกไม้ประดับ และอุตสาหกรรมทางด้านไม้ดอกของจีนมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างรวมเร็วในอนาคต ดังนั้นการมาร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์ของไทยในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศให้แน้นแฟ้นยิ่งขึ้น แต่ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและแสดงศักยภาพของไม้ดอกไม้ประดับของจีนสู่สายตาของชาวโลกด้วย จากนั้น นายธีระ สูตะบุตร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณในนามของรัฐบาลไทย ในการที่รัฐบาลจีนที่ได้มอบสวนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังให้แก่ประเทศไทย ทั้งนี้ สวนของจีนแห่งนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง 2 ประเทศตลอดไป --------------
 
2 พฤศจิกายน 2549 , 14:06 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   เจริญพงษ์ คำมีสว่าง