จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม ประจำปี 2557

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม ประจำปี 2557 ในวัดที่เป็นพระอารามหลวงและวัดทั้ง 1,314 วัดทั้งเชียงใหม่
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จะจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยกิจกรรทางพุทธศาสนา เน้นความเรียบง่าย พอเพียง น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เกิดความสงบร่มเย็น ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ทั้งต่อตนเองและสังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนา โดยจะจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยจะจัดใน 4 วัดพระอารามหลวง คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งมีนายวิเชียร พุทธิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดศรีโสดาพระอารามหลวง มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมหลักคือ ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์และเจริญภาวนาข้ามปี โดยจะมีกิจกรรมลักษณะเดียวกันในวัดที่เป็นพระอารามหลวงทั้ง 10 วัดและวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ 1,314 วัด โดยบางวัดจะมีพิธีสืบชะตาเพื่อเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ด้วย ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2556 มีผู้ร่วมกิจกรรมในวัดทุกวัดในเชียงใหม่กว่า 2 แสนคน ปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 3 แสนคน โดยบางวัด ได้รับการติดต่อจากบริษัททัวร์ว่าจะมีชาวจีนมาร่วมประกอบพิธีด้วย โดยในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2557 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 557 รูปที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
 
17 ธันวาคม 2556 , 16:24 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม-เจนจิรา สวท.เชียงใหม่