กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 รวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือให้เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ลาออกจากตำแหน่ง

  
     กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 รวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือให้เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ลาออกจากตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หลังให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งให้นายกรัฐมนตรีลาออก
กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 รวมตัวที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้สร้างความเสียหาย แตกแยก ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทย และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง ทางกลุ่มรู้สึกไม่สบายใจ และเห็นว่าสาเหตุของความวุ่นวายในสังคมไทยที่ผ่านมา 7-8 ปี เกิดจากพรรคประชาธิปัตย์ ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เกิดจากนายกรัฐมนตรี และพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยทางกลุ่มกล่าวว่า ทั้งสองคนได้สร้างผลงานความเจริญให้กับประเทศ จนกระทั่งเป็นที่รับรู้ของต่างประเทศโดยทั่วกัน เหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เป็นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ต้องการล้มรัฐบาล แม้นายกรัฐมนตรีจะยุบสภา ก็ยังไม่ยอมยุติการเคลื่อนไหว จะกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ โดยเห็นว่าการที่เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ใช้ตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มาแสดงออกทางการเมืองเป็นเหตุอันไม่ควร เนื่องจากองค์กรดังกล่าวควรจะมีความเป็นกลางทางการเมือง ดังนั้นเพื่อให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง ดำเนินการเฉพาะด้านส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเชียงใหม่ จึงขอให้เจ้าดวงเดือน ลาออกจากตำแหน่ง หากเพิกเฉยไม่ลาออก ทางกลุ่มจะมีมาตรการเข้มข้นกดดันเพื่อให้ยุติบทบาทในการทำหน้าที่ต่อไป
 
17 ธันวาคม 2556 , 19:13 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่