โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556

  
    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เตรียมจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เครือข่ายผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนผู้พิการ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ มอบเสื้อและของขวัญ ของรางวัลสำหรับเด็กและผู้พิการ กิจกรรมนันทนาการ เกม กีฬาเสริมสร้างสุขภาพ การแสดงความสามารถของผู้พิการบนเวทีให้ผู้ร่วมงานได้รับชม นอกจากนี้ภายในงานยังมีซุ้มอาหารและอาหารว่างไว้บริการสำหรับเข้าร่วมงานและมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในรูปแบบโต๊ะจีน แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมจัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยแสดงความจำนงสนับสนุนได้ที่ คุณวันทนา สมมิตร โทรศัพท์ 053-908300 -49 ต่อ 73150 โทรสาร 053-908330
 
18 ธันวาคม 2556 , 15:16 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนจิรา สวท.เชียงใหม่