สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถพระราชทานดอกกุหลาบจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์มาจัดแสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549

  
     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ ดร.จิรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา รองเลขานุการสำนักพระราชวัง นำดอกกุหลาบจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ มาจัดแสดง ที่งานแสดงนิทรรศการดอกไม้นานาชาติ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน นี้ โดยนายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแลพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ซึ่งเป็นผู้นำดอกไม้พระราชทานมาส่งมอบกล่าวว่า ดอกกุหลาบที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานให้ในครั้งนี้ล้วนเป็นกุหลาบพันธุ์ที่พระองค์ทรงโปรด ได้แก่ กุหลาบควีนสิริกิติ์ กุหลาบแบล็คที กุหลาบลา มาร์แซล์แยส เป็นต้น พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศได้ชื่อว่าเป็นสถานที่รวบรวมกุหลาบพันธุ์ต่าง ๆ มากที่สุดในเอเชีย มีมากกว่า 200 สายพันธุ์จากทั่วโลก โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการผสมสายพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ และมีดอกขนาดใหญ่ สวยงาม หากนำมาปักแจกันในที่อากาศเย็นจะสามารถอยู่ได้นานถึง 1 สัปดาห์ ประชาชนสามารถเข้าชมกุหลาบพระราชทานได้ที่อาคารจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารสอง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนิทรรศการดอกไม้นานาชาติในขณะนี้
 
2 พฤศจิกายน 2549 , 15:12 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่