นายมิเชล ทอกนินิ ผู้บัญชาการเที่ยวบินและนักบินอวกาศขององค์การอวกาศยุโรป ประเทศฝรั่งเศสถ่ายทอดประสบการณ์การบัญชาการเที่ยวบินอวกาศ

  
     นายมิเชล ทอกนินิ ผู้บัญชาการเที่ยวบินและนักบินอวกาศขององค์การอวกาศยุโรป ประเทศฝรั่งเศสถ่ายทอดประสบการณ์การบัญชาการเที่ยวบินอวกาศในการประชุมนานาชาติ SKIMA 2013 ที่จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ SKIMA 2013 ระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทยและต่างชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการจัดการความรู้ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ โดยได้เชิญนายมิเชล ทอกนินิ ผู้บัญชาการเที่ยวบินและนักบินอวกาศขององค์การอวกาศยุโรป ประเทศฝรั่งเศส และนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์จากองค์กร The National University of Singapore มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ณ โรงแรมแชงกริล่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึก ภายใต้หัวข้อประชุม 4 ประเด็นหลักคือ การจัดการความรู้ ซอฟต์แวร์ วิศวกรรม เทคโนโลยีและระบบ และระบบบริหารจัดการ นายมิเชล ทอกนินิ ผู้บัญชาการเที่ยวบินและนักบินอวกาศขององค์การอวกาศยุโรป ประเทศฝรั่งเศสกล่าวภายหลังบรรยายพิเศษว่า ประสบการณ์ที่ตนได้บัญชาการเมื่อครั้งเดินทางไปสถานีอวกาศเมียร์ 6 เดือน สามารถนำมาถ่ายทอดให้นักวิชาการและประชาชนทั่วไปได้เป็นกรณีศึกษา ทั้งเรื่องซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ เป็นความร่วมมือระดับชาติที่มีกว่า 20 ประเทศร่วมกัน โดยได้เล่าถึงระบบการทำงานบนแคปซูลอวกาศที่สั่งงานจากภาคพื้นดินและต้องสำรองข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนจำกัด 5 เครื่อง ภายใต้ความกดดันของอารมณ์ของคน ที่ต้องจากครอบครัวไปนานถึง 6 เดือน โดยทั้งหมดต้องถูกปรับตัวอยู่นานกว่าครึ่งปีในภาคพื้นดิน สื่อสารจากโลกไปถึงยานอวกาศเมียร์ใช้เวลา 20 นาที หรือระยะทาง 23 ล้านกิโลเมตรจากโลก โดยการคัดเลือกนักบินอวกาศรุ่นใหม่จึงต้องคัดที่จิตใจก่อน หลังจากที่เมื่อ 50 ปีก่อนดูที่สภาพร่างกายที่พร้อมเป็นอันดับแรก
สำหรับโครงการที่จะมีการนำคนไปดาวอังคารเริ่มทดลองแล้วที่ประเทศรัสเซีย โดยได้คัดเลือกคน 6 คน ชาวรัสเซีย 3 คน ชาวยุโรป 2 คนและชาวจีน 1 คน แยกออกมาฝึกสภาพเหมือนในอวกาศทุกอย่าง รวมทั้งการรับประทานอาหารที่เหมือนอยู่ในอวกาศ ใช้เวลา 16 เดือน โดยคาดว่าอีกประมาณ 30-40 ปีจึงจะสามารถส่งคนไปดาวอังคารได้จริง
 
19 ธันวาคม 2556 , 14:15 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –นันทคม-เจนจิรา สวท.เชียงใหม่