ประชุมหารือเตรียมความพร้อมความร่วมมือระหว่างจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นและจังหวัดเชียงใหม่

  
    ประชุมหารือเตรียมความพร้อมความร่วมมือระหว่างจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความร่วมมือ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา องค์ความรู้ด้านเกษตร สู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนและมั่งคั่ง
ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่(POC) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมความร่วมมือระหว่างจังหวัด ฮอกไกโดและจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด หัวหน้าผู้ประสานงานสำนักงานการต่างประเทศจังหวัดฮอกไกโด และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยรองผู้ว่าราการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว นายธานินทร์ สุภาแสน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปเยือนจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ กับนางสาวฮารุมิ ทาฮาชิ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ที่จะร่วมมือกันใน 3 สาขา คือ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของหุ้นส่วน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา เยาวชน และการแลกเปลี่ยนทางการเกษตร เพื่อร่วมส่งเสริมทั้งสองเมืองให้เป็นเมืองที่รู้จักเป็นอย่างดีในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยว ที่อุดมไปด้วยเรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ในโอกาสที่คณะผู้แทนของจังหวัดฮอกไกโดได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือในการเตรียมความพร้อมความร่วมมือระหว่างจังหวัดฮอกไกโดและจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม ปี 2557 จากการหารือกันของทั้งสองจังหวัดในวันนี้ จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับความร่วมมือระหว่างจังหวัดฮอกไกโดและจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต อันจะนำไปสู่การพัฒนาของทั้งสองจังหวัดให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และมั่งคั่งไปพร้อมๆ กันต่อไป
 
19 ธันวาคม 2556 , 19:07 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่