สายการบิน ASIAN Wing Airways เปิดตัวที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดเส้นทางการบินเชียงใหม่ มัณฑะเลย์

  
     สายการบิน ASIAN Wing Airways เปิดตัวที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดเส้นทางการบินเชียงใหม่ มัณฑะเลย์ รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในขณะนี้
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดตัวสายการบิน ASIAN Wing Airways ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลามสื่อมวลชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้ความสนใจจำนวนมาก นายสุรนาถ ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการสายการบิน ASIAN Wing Airways กล่าวว่าสายการบินดังกล่าวเป็นบริษัทลูกของสายการบินแอร์บากัน ให้บริการการบินเส้นทางเข้าสหภาพเมียนม่าร์ในหลายเมือง ทั้งจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจะเปิดเส้นทางบินเชียงใหม่-มัณฑะเลย์ ทุกวันพุธ ด้วยเครื่อง TR 72 ขนาด 70 ที่นั่ง เป็นการเสริมสายการบินแอร์บากันที่ให้บริการเส้นทางเชียงใหม่-ย่างกุ้ง ที่นักท่องเที่ยวสามารถบินไปเที่ยวย่างกุ้งและเที่ยวต่อมัณฑะเลย์ก่อนจะบินกลับเชียงใหม่ เนื่องจากสหภาพเมียนมาร์เปิดเมืองแล้ว นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปเที่ยวพม่า โดยพบว่าสายการบินแอร์บากันที่ให้บริการก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยร้อยละ 80 ของที่นั่ง และเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว จะเริ่มบินตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2557 ในสนนราคาที่นั่งละประมาณ 8 พันบาท
พม่านับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นิยมของชาวไทย มีสิ่งมหัศจรรย์ 5 อย่างที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจคือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวซิกองเมืองพุกาม พระมหามัยมุณี พระราชวังมัณฑะเลย์ และพระธาตุมุเตาที่เมืองหงสาวดี ขณะที่คนพม่าก็ให้ความสนใจมาเที่ยวเมืองไทยมาก เพราะเมืองพม่ายังไม่พัฒนาเท่าไทย เส้นทางการบินดังกล่าวจึงน่าจะมีอนาคตสดใส โดยในอนาคตจะเปิดเส้นทางเชียงใหม่ –เฮโฮ ซึ่งเป็นที่ตั้งทะเลสาบอินเลย์ ในพม่า
 
19 ธันวาคม 2556 , 19:11 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนจิรา-นันทคม สวท.เชียงใหม่