เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดมาตรการป้องกันภัยหนาวแก่สัตว์

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมพร้อมป้องกันภัยหนาว เพิ่มอุปกรณ์สร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์ป่าในทุกส่วนแสดง
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ในช่วงนี้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว และมีลมหนาวพัดโชยตลอดเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ และมีต้นไม้มากมาย รวมทั้งอยู่ในพื้นที่สูง ส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษ จึงเกรงว่าจะมีผลกระทบกับสัตว์ ซึ่งในเบื้องต้นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เพิ่มอุปกรณ์ในการสร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์ อาทิ การเพิ่มไฟกกเป็นการให้ความอบอุ่นโดยใช้หลอดไฟ ฟ่อนฟางให้ความอบอุ่น สแลนป้องกันลมหนาว กระจายอยู่ใน 3 ส่วนแสดง ส่วนแสดงจากัวร์เทรล ส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี และส่วนแสดงเพรดดิเตอร์พราวน์
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอากาศจะหนาวเย็น แต่สภาพโดยทั่วไปยังคงมีแสงแดดเพียงพอให้สัตว์น้อยใหญ่ได้รับความอบอุ่นอยู่บ้าง ซึ่งในเช้าของแต่ละวันจะเห็นได้ว่ามีทั้งลีเมอร์ขาวดำ ลีเมอร์หางปล้อง และชิมแพนซี ออกมารับความอบอุ่นจากแสงแดด และสำหรับอัลปาก้า วัลลาบีเผือก ล้วนอยู่ใกล้ไฟกกให้ความอบอุ่น และงูหลามเผือกมุดตัวอยู่ใต้ฟ่อนฟาง
 
20 ธันวาคม 2556 , 12:02 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่