สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจกระเช้าของขวัญในห้างสรรพสินค้า

  
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจกระเช้าของขวัญในห้างสรรพสินค้า ซึ่งดำเนินการตรวจไปแล้ว 14 แห่ง ใน 17 แห่ง ยังไม่พบห้างสรรพสินค้าใดบรรจุเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในกระเช้าของขวัญ
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะร่วมตรวจกระเช้าของขวัญในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 แห่ง ที่กำหนดแผนออกตรวจห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-23 ธันวาคม 2556 โดยได้ดำเนินการตรวจไปแล้ว 14 แห่ง ไม่พบห้างใดบรรจุเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในกระเช้าของขวัญ มีแค่จัดแสดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ จึงแนะนำและตักเตือนแล้ว ส่วนกระเช้าปลอดภัยตามมาตรฐาน อย. พบว่า วันหมดอายุของสินค้าในกระเช้า ไม่ตรงกับรายการแสดงวันหมดอายุที่ติดแสดงไว้ พบสินค้าที่วางจำหน่ายบนชั้นไม่มีเลขที่ อย.(เลขสารระบบ) 10 แห่ง การตรวจสารปนเปื้อน 8 ชนิด ได้แก่ บอแร็กซ์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลีน ย่าฆ่าแมลง น้ำมันทอดซ้ำ สารเร่งเนื้อแดง พบเพียง 1 แห่ง ที่มีสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำเกินมาตรฐาน ส่วนการตรวจจุลินทร์ทรีย์ในมือผู้ประกอบ ผู้จำหน่ายอาหาร อุปกรณ์และตัวอาหาร ไม่พบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ร้อยละ 81 ในพื้นที่เช่าของแต่ละห้าง พบแสดงฉลากถูกต้องร้อยละ 98 ฉลากยาถูกต้องร้อยละ 96 เครื่องสำอางถูกต้อง ร้อยละ 94 การออกตรวจจึงเป็นการยืนยันกับผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
สำหรับการออกตรวจกระเช้าของขวัญ หรือ ชุดของขวัญ ในปีที่ผ่านมา ยังพบปัญหา การแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ส่วนการตรวจสอบปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารทั้งสิ้น 169 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนใดๆ
 
20 ธันวาคม 2556 , 16:27 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่