โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่

  
    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งบุคลากร ทีมแพทย์และระบบรักษาที่ทันสมัย
ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2557 ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดยพบว่าปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนอุบัติเหตุ 141 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 14 คนเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้จัดเตรียมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยติดเชื้อ พร้อมห้องผ่าตัด อุปกรณ์ และกำลังบุคลากรอย่างพร้อมเพรียง โดยจะจัดทีมเคลื่อนที่เร็วลงพ้นที่ พร้อมประสานศูนย์นครพิงค์ กรณีมีอุบัติเหตุรุนแรงและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ประสานขอเฮลิคอปเตอร์ไว้ลำเลียงผู้ป่วยเพื่อส่งต่อ ขณะเดียวกันมีการวางระบบ Telemonitoring ให้สามารถเห็นคลื่นหัวใจของผู้ป่วย ขณะอยู่ในรถโมบาย ขณะที่กำลังให้การช่วยเหลือ โดยจะเชื่อมโยงกับศูนย์ที่โรงพยาบาลและยังสามารถส่งผ่านไปยังโทรศัพท์มือถือของแพทย์ผู้รักษาได้ด้วย นอกจากนี้ขอเชิญประชาชนผู้มีใจอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่เกิดขึ้น ซึ่งโลหิตสำรองอาจจะไม่เพียงพอ โดยเปิดบริจาคที่บริเวณชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 
20 ธันวาคม 2556 , 18:47 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่