งานกุหลาบเหมันต์เริ่มขึ้นแล้ว เป็นงานแสดงกุหลาบประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่

  
    งานกุหลาบเหมันต์เริ่มขึ้นแล้ว เป็นงานแสดงกุหลาบประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชมกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์
กลุ่มกุหลาบเชียงใหม่ จัดงานกุหลาบเหมันต์เชียงใหม่ ณ เจเจมาร์เก็ต ถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาว เป็นงานแสดงกุหลาบประจำปี ในรูปแบบงานกุหลาบ เพื่อกุหลาบ เพื่อแสดงกุหลาบหลากหลายพันธุ์ของเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกุหลาบให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้สามารถกลับไปปลูกกุหลาบเป็นงานอดิเรกได้ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว และเป็นแหล่งปลูกกุหลาบแหล่งใหญ่ของประเทศไทยแห่งหนึ่ง งานดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าถึงกุหลาบ พืชเศรษฐกิจของไทยและเชียงใหม่
ในงานมีการประกวดกุหลาบ การแข่งขันวาดภาพของนักเรียน การสาธิตติดตากุหลาบ การจำหน่ายกุหลาบสายพันธุ์ต่าง ๆ ชมนิทรรศการกุหลาบจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และนิทรรศการกุหลาบจากสวนสุวรี นิทรรศการเจ้าดารารัศมีกับกุหลาบจุฬาลงกรณ์ นิทรรศการกุหลาบอังกฤษ กุหลาบพันธุ์ใหม่ที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ได้ปรับปรุงและจดลิขสิทธิ์แล้ว บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกุหลาบแก่ผู้สนใจ งานจัดระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2556
 
20 ธันวาคม 2556 , 18:52 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่