จังหวัดเชียงใหม่ ทดลองออกมาตรการ ห้ามรถบัสและรถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นดอยสุเทพ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จะทดลองออกมาตรการ ห้ามรถบัสและรถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นดอยสุเทพ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยจะให้ใช้บริการรถสี่ล้อแดงหรือรถตู้แทน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง การจัดระเบียบการเดินทางขึ้นดอยสุเทพ แก้ไขปัญหาด้านการจราจร และยกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก และส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางถนนศรีวิชัย หรือเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ เพื่อไปอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ บ้านม้งดอยปุย และ บ้านขุนช่างเคี่ยน จากการสำรวจ พบว่า ช่วงเทศกาลมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 50,000- 100,000 คนต่อวัน และสถานที่เหล่านี้ ไม่มีพื้นที่จอดรถเพียงพอต่อปริมาณรถ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุตามมา เพราะเส้นทางดังกล่าวมีความลาดชันและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อันเป็นการส่งผลเสียถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้หารือร่วมกันเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ทดลองมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรเส้นทางดอยสุเทพ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะออกประกาศไม่อนุญาต ให้รถบัสโดยสารขนาดใหญ่ รถยนต์ส่วนบุคล รถปิกอัพส่วนบุคล เดินทางบนเส้นทางศรีวิชัย มุ่งหน้าขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถยังลานจอดรถของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเดินทางโดยรถสี่ล้อแดง หรือรถตู้ที่จัดเตรียมบริการไว้ให้ โดยมีการซื้อบัตรในการใช้บริการ บัตรจะมี 3 สี บริการรับส่งสามจุด คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และบ้านม้งดอยปุย ราคาค่าโดยสารจะถูกกว่าปกติ และบัตรแต่ละสีสามารถใช้ได้ครั้งเดียว ขึ้น-ลงได้ทุกคัน ระหว่างเวลา 6.00 น. – 18.00 น. ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว คาดว่า จะสามารถบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีช่วงเทศกาลท่องเที่ยวได้
 
21 ธันวาคม 2556 , 14:32 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่