เปิดแล้วร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล

  
    เปิดแล้วร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล ร้านขายยาสมุนไพรต้นแบบ ทางเลือกเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรแก่ประชาชน
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นร้ายขายยาสมุนไพรต้นแบบของร้านขายยาสมุนไพรทั่วไป ที่เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพรล้านนา ในมิติของภูมิปัญญาสุขภาพ ตำรับพื้นบ้าน หมอเมือง และผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ประกอบการท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการที่จะทำให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร และลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศอีกทางหนึ่ง
ร้านขายยาหอมไกล มีผลิตภัณฑ์จำหน่าย 4 กลุ่มหลัก คือ เครื่องยาสมุนไพรและวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพร ที่มีการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการปลูกตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต และการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรตามที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ และ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อื่นๆ เช่น ยาแผนโบราณทั่วไป ยาพื้นบ้าน เครื่องสำอาง นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากการวิจัย และผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนยาอีกหลายชนิด
 
21 ธันวาคม 2556 , 14:49 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่