งานวันชาติญี่ปุ่น

  
     สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ จัดงานวันชาติญี่ปุ่น และวันเฉลิมฉลองครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ 80 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น พร้อมยกระดับมิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนให้กว้างขวาง ในวาระครบรอบ 40 ปี มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน
นายอะกิฮิโกะ ฟูจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลใหญ่ กงสุล กงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันชาติญี่ปุ่น และวันเฉลิมฉลองครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ 80 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่จังหวัดเชียงใหม่และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ ได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น จะทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 นอกจากนี้ ในวาระครบรอบ 40 ปี มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมพิเศษระหว่างนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและผู้นำประเทศในอาเซียน ทางการญี่ปุ่นได้แถลงจะยกระดับมิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนให้หลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเน้นความสงบ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง คุณภาพชีวิตและการเป็นหุ้นส่วนที่เข้าใจซึ่งกันและกัน สำหรับประเทศไทย เพื่อฉลองวาระดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าระยะสั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยไปเยือนญี่ปุ่นได้สะดวกยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนอย่างกว้างขวาง อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดี มิตรภาพและความเข้มแข็ง ซึ่งการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน จะเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อประชาคมโลกในอนาคต
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ องค์กรอิสระ และผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก มาเยือนและพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชาวญี่ปุ่นและเชียงใหม่ มีนิสัยที่คล้ายคลึงกัน ทำให้สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้อย่างอบอุ่น
 
21 ธันวาคม 2556 , 15:43 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่