เปิดสถานธรรมไท่หลิน

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ เปิดสถานธรรมไท่หลิน ที่ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 10 ปี ด้วยทุนทรัพย์ที่ได้รับบริจาคกว่า 100 ล้านบาท เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ถือศีลกินเจ และบำเพ็ญธรรม
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีหลายพันคนร่วมประกอบพิธีเปิดสถานธรรมไท่หลิน ฝอเอวี้ยน มูลนิธิไท่หลินเทิดคุณธรรม ที่มีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ใหญ่ที่สุด ติดถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างกว่า 10 ปี จากทุนทรัพย์ที่ได้รับบริจาคกว่า 100 ล้านบาท บนเนื้อที่ 6 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อฟื้นฟู อบรม เผยแผ่ จริยธรรม คุณธรรม ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ถือศีลกินเจ และบำเพ็ญเพียรภาวนา โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีพุทธาภิเษก องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และเหรียญต่างๆ 5 แบบ มอบแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างสถานธรรมในครั้งนี้ด้วย
 
22 ธันวาคม 2556 , 13:59 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่