พิธีเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ตั้งเป้าหมายจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเกินร้อยละ 80
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่กฎหมายกำหนด ให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย มีความสามัคคี และให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 5,000 คน ได้ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ถือเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งหลังจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ออกรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเกินร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยความสุจริต โปร่งใส
ขณะที่ ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า การรับสมัครแบบพรรค หรือ แบบบัญชีรายชื่อ จะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)ดินแดง สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครแบบแบ่งเขต จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึง 1 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะใช้สถานแห่งนี้ เป็นสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดด้วย ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนไว้แล้วประมาณ 50,000 คน
 
22 ธันวาคม 2556 , 18:31 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่