ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตรียมมาตรการรองรับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตรียมมาตรการรองรับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทั้งด้านความปลอดภัย ด้านการอำนวยความสะดวกและด้านความมั่นคง โดยจัดเตรียมรถสำรองไว้ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการรับมือการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557 นี้ 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองแห่ง ร่วมทั้งสำนักงานสาขาทุกแห่ง ฟรี 20 รายการ ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2556 ที่สถาบันการศึกษาสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556-2มกราคม 2557 ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ตรวจสอบความพร้อมผู้ขับประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ มีหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหลีกเลี่ยงขนส่งสินค้าในช่วงดังกล่าวเพื่อลดปริมาณรถบนท้องถนน บูรณาการกับหน่วยงานอื่นตั้งจุดตรวจบูรณาการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้ใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้านการอำนวยความสะดวก เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขตแห่งที่สองและสถานีขนส่งจงหวัดเชียงใหม่ จัดแผนรองรับการเดินทางไป-กลับ เตรียมสำรองรถโดยสารให้เพียงพอต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว จัดให้มียาสามัญประจำบ้านบริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และด้านความมั่นคง เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร พร้อมทั้งกวดขันการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้โดยสารทราบ ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่ง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจารปิด ที่สถานีขนส่งอาเขตแห่งที่สอง 32 ตัว สถานีขนส่งอาเขตแห่งที่ 1 จำนวน 16 ตัวและสถานีขนส่งช้างเผือก 16 ตัว
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนหมวกกันน็อคเพื่อแจกประชาชนที่โทรศัพท์ร่วมรายการ สัญจรปลอดภัย ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดรายการรายงานสภาพการจราจรช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ออกอากาศทางสวท.เชียงใหม่ ความถี่ FM 93.25 มฮ.
 
23 ธันวาคม 2556 , 11:13 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่