แม่โจ้โพลล์สำรวจความคิดเห็นประชาชน คาดการณ์สิ้นปี เชียงใหม่คึกคัก

  
    แม่โจ้โพลล์สำรวจความคิดเห็นประชาชน คาดการณ์สิ้นปี เชียงใหม่คึกคัก นักท่องเที่ยว ร้อยละ 70.50 แห่เดินทางมาเที่ยวดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ถนนคนเดิน ยังเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยม
จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวกันมาก เนื่องจากมีเสน่ห์ทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม ที่ดีงาม รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและสภาพอากาศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมได้จำนวนมากต่อปี ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หรือแม่โจ้โพลล์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการสำรวจในหัวข้อ “คนไทยกับเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ปี 56” โดยสอบถามประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,250 ราย ระหว่างวันที่ 5-20 ธันวาคม 2556 ผลการสำรวจดังต่อไปนี้ จากการสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสิ้นปี พบว่า ร้อยละ 60.40 มีการวางแผนการท่องเที่ยวไว้แล้ว จังหวัดเชียงใหม่เป็นเป้าหมายหนึ่งต้องการไปท่องเที่ยว โดยมีการเตรียมงบประมาณการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 บาทต่อครั้ง ขณะที่อีกร้อยละ 39.60 ยังไม่ได้เตรียมวางแผนการท่องเที่ยว ร้อยละ 70.50 ต้องการมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนแห่งเทศกาลต่างๆ โดยต้องการมาเที่ยวในช่วงเดือน ธันวาคม, มกราคมและพฤศจิกายน ตามลำดับ ขณะที่ร้อยละ 29.50 ต้องการมาท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่สะดวก สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ร้อยละ 58.20 ได้แก่ ธรรมชาติและสภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา ร้อยละ 17.50 ได้แก่ การจัดกิจกรรมในงาน เทศกาลต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 14.60 ได้แก่ วัด โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ และร้อยละ 9.70 ได้แก่ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมล้านนา และจากการสอบถามถึง สถานที่ต่างๆที่ต้องการมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดแยกตามประเภทสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า วัด/โบราณสถาน ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ (ร้อยละ 83.60) แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ ดอยอินทนนท์ (ร้อยละ 54.10) แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ ถนนคนเดินและสวนสัตว์เชียงใหม่ (ร้อยละ 47.10) ส่วน อาหารที่นักท่องเที่ยวต้องการมารับประทานมากที่สุด ได้แก่ อาหารพื้นเมือง (ร้อยละ 55.00) เช่น ข้าวซอย แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม
 
23 ธันวาคม 2556 , 12:14 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่