เปิดอย่างเป็นทางการแล้วศูนย์โอทอปสันกำแพง

  
     เปิดอย่างเป็นทางการแล้วศูนย์โอทอปสันกำแพง แหล่งรวบรวมสินค้าของภาคเหนือ ด้วยงบประมาณดำเนินการ 120 ล้านบาท คาดว่า จะเพิ่มโอกาสพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาล้านนาสู่สากลได้
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด World Class Lanna ภูมิปัญญาล้านนาไทย ความภูมิใจสู่สากล ณ ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานที่ดังกล่าว ได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่อยมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 ร่วมกับ กิจกรรมถนนคนเดินอำเภอสันกำแพงทุกวันเสาร์ โดยได้เชิญดารา นักแสดง นางแบบ นายแบบ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนเชียงใหม่และประเทศไทย ซึ่งศูนย์แห่งนี้เคยใช้ต้อนรับคณะของนายกรัฐมนตรีจีนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีสื่อมวลชนจากจีนและต่างประเทศได้สนใจนำเสนอข้อมูลข่าวสารจนหลายคนอยากมาเที่ยวและมาชมความงดงามของอัตลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาแห่งนี้ เชื่อว่าจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในด้านต่างๆ อีกมาก ที่สำคัญถือเป็นการสร้างความคึกคักด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ จะเป็นช่องทางในการพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาล้านนาออกสู่สากล ทั้งนี้ ศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 120 ล้านบาท เพื่อให้เป็นศูนย์รวมสินค้าโอทอปของภาคเหนือที่ใหญ่ที่สุด
 
23 ธันวาคม 2556 , 14:50 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่