พบสัตว์เลี้ยงราคาแพง หายาก ในงานฤดูหนาวเชียงใหม่ ปี 2557

  
     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำสัตว์เลี้ยงราคาแพง หายาก และน่าสนใจ มาร่วมแสดงในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานฤดูหนาวและ OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2556 – วันที่ 12 มกราคม 2557 รวม 14 คืน ปีนี้ กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้มาเที่ยวชมงาน ให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ มีกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เน้นให้เป็นนิทรรศการที่มีชีวิต โดยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานเชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 4 – 5 ดาว ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและ 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ การออกร้านมัจฉากาชาด โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงกิจกรรมของชนเผ่าต่างๆ รวม 13 ชนเผ่า การแสดง/ประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดนางสาวเชียงใหม่ การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง การแสดงดนตรีของนักร้องชื่อดัง และการจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาถูก เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปีนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จะได้นำสัตว์เลี้ยงที่มีราคาแพง หายาก และน่าสนใจมาแสดงภายในงาน ได้แก่ สุนัขพันธุ์ทิเบตัน ที่มีราคาสูงถึงตัวละ 40 ล้านบาท สุนัขพันธุ์อลาสก้า ราคา 1.5 ล้านบาท และสุนัขพันธุ์ชามอย ราคา 5 แสนบาท นอกจากนั้นยังมีการแสดงของสุนัขแสนรู้โดยทีมมะหมา 4 ขา การโชว์ม้าแคระและอัลพาก้า การประมูลโคเนื้อพันธุ์ดี (ไทยแบล๊ค) การประมูลโคนมพันธุ์ดี (โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน) และจำหน่ายเสื้อการกุศล สินค้าปศุสัตว์ราคาถูก เช่น ไข่ไก่ นม เนื้อไก่ และเนื้อสุกร
 
23 ธันวาคม 2556 , 14:56 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่