รายงานพิเศษ โครงการธนาคารกิ่งไม้ ใบไม้

  
     รายงานพิเศษ โครงการธนาคารกิ่งไม้ ใบไม้ ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แนวทางหนึ่งในการช่วยลดหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก เนื่องจาก มีธรรมชาติที่งดงาม มีวัฒนธรรม ประเพณีที่เก่าแก่ งดงาม ได้รับส่งเสริมให้อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวและเผยแพร่กว้างขวางไปทั่วโลก มีภาพยนตร์ระดับโลกหลายเรื่องได้เข้ามาใช้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ถ่ายทำ ยิ่งทำให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่หมายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เช่น ภาพยนตร์ Lost in Thailand ที่ดังกระหึ่มจนชาวจีนหลั่งไหลเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมหาศาล ส่งผลให้ในย่านสำคัญๆ ต้องมีป้ายเป็นภาษาจีน บอก แนะนำ ควบคู่ไปกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูแล้ง และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว คือ ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ไม่เฉพาะแต่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือด้วย การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อเตรียมการในฤดูเพาะปลูกใหม่ ที่เป็นวิถีชีวิตมายาวนาน กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหมอกควัน นอกจากนี้ ปัญหาการเผาข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ยังเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเช่นกัน เพราะภาคเหนือ มีภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา ควันที่ลอยคละคลุ้งอยู่ในอากาศไม่สามารถกระจายออกไปไหนได้ เนื่องจาก มีภูเขาโอบล้อม ซึ่งหากมองจากยอดดอยสุเทพลงมา จะเห็นว่า ภายในตัวเมืองเชียงใหม่ คล้ายถูกรมควันอยู่ในกระทะใบใหญ่ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทุกปี
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ชุมชนแม่เหียะ ได้รับผลกระทบมากเพราะอยู่ในเขตเมือง เป็นชุมชนที่ติดกับสนามบิน มีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อยู่ในพื้นที่ จึงได้มีการหารือกัน จัดตั้งเป็น โครงการธนาคารกิ่งไม้ ใบไม้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในโครงการพัฒนาเมือง คือ นำเสนอปัญหาเรื่องหมอกควันต่อรัฐบาล จนได้งบประมาณกว่า 9 แสนบาท เพื่อนำมาบริหารจัดการ โดยแยกกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ไปขายที่บ้านถวาย อำเภอหางดง เพื่อทำเป็นงานหัตถกรรม ขนาดเล็กนำไปทำปุ๋ย ขนาดกลางนำไปทำฟืน ก่อนทำฟืน จะนำมาคัดชนิดก่อน เช่น ไม้มะขาม ไม้มะยม นำมาทำน้ำส้มควันไม้ ฆ่าวัชพืชได้ ทำเป็นปุ๋ยใช้กับพืชผักอินทรีย์ได้ ในหมู่บ้าน มีผักกวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ฟักแฟง แตงกวา และโรงเห็ด
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวด้วยว่า นอกจากงบประมาณในโครงการพัฒนาเมืองที่ได้รับจากรัฐบาลแล้ว ยังได้รับเครื่องบดเศษกิ่งไม้ ใบไม้ จากกรมอุทยานแห่งชาติมาเพิ่มเติมด้วย ถือเป็นการบูรณการร่วมกัน เป็นต้นแบบของชุมชน ในการช่วยลดหมอกควัน ดำเนินโครงการมาแล้ว 2 ปี สามารถลดหมอกควันลงได้ คนในชุมชนเห็นผลดีร่วมกัน
ปัญหาหมอกควัน เป็นปัญหาที่ต้องมีการตื่นตัวป้องกัน แก้ไข ทุกปี ในระยะหลัง อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน และช่วยกันป้องกันปัญหา ในปีหลังๆ มานี้ หลายภาคส่วนตระหนักรู้ และได้หาแนวทางป้องกันร่วมกันทุกวิถีทาง เพื่อต้องการให้มีฟ้าใส ตลอดทั้งปี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต โครงการธนาคารกิ่งไม้ ใบไม้ ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้มีการขยายเครือข่าย ให้ความรู้ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งเข้ามาศึกษาดูงาน และออกรายการโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอแนวคิดและผลสำเร็จในการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ผลผลิตจากเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ที่เหลือทิ้งแล้วไม่ถูกนำไปเผา นำมาซึ่งปุ๋ยชั้นดี น้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชน เหลือจากนั้น ยังแบ่งขาย นำเงินเข้ากองทุนชุมชน เพื่อเก็บไว้สร้างประโยชน์ให้ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
24 ธันวาคม 2556 , 14:45 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่