สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากประชาชนในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

  
     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ทุกปี จะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ จำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามกฎ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยร่วมกัน ได้แก่ ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ควรขับรถในขณะร่างกายอ่อนเพลีย ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาขณะขับรถเร็ว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเน้นหนักในการกวดขัน จับกุมพฤติกรรมเสี่ยงหลัก 3 เรื่อง คือ ความเร็ว เมาสุราและไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและบาดเจ็บ ส่วนผู้เดินเท้าขอให้ใช้ความระวัดระวัง โดยใช้ทางเท้าหรือไหล่ทางในการสัญจร การข้ามถนน การข้ามสะพานลอย ทางข้าม ทางม้าลายหรือตามจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้ ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพงไปตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่สาธารณะ โดยเฉพาะสถานที่เปลี่ยว ห้ามพกอาวุธไปในที่สาธารณะและหลีกเลี่ยง การจุดดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด วัตถุอันตรายหรือการละเล่นอื่นใด ในลักษณะก่อความเดือดร้อนรำคาญ ควรงดดื่มสุราและของมึนเมา จนไม่สามารถครองสติได้ ก่อนออกจากบ้านขอให้สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ ตลอดจนประตูหน้าต่างและใส่กุญแจบ้านให้เรียบร้อย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอยู่บ้านเป็นเวลานาหลายวัน ควรฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เพื่อให้ความคุ้มครองตามโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ และขอให้ผู้ปกครองกำชับเด็กและเยาวชน ให้ระมัดระวังผู้ที่จะหลอกลวงไปในทางมิชอบหรือไม่ควรให้ไปเที่ยวตามลำพัง กรณีเด็กเล็กขอให้จัดทำบัตรให้ปรากฏชื่อเด็ก บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง สถานที่อยู่พร้อมหมายเลข โทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก เพื่อสะดวกในการติดตามหรือนำมาส่งผู้ปกครองในกรณีพลัดหลง
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1-9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานอื่นๆ ของสำนักตำรวจแห่งชาติ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในวันดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งแล้ว
 
24 ธันวาคม 2556 , 14:49 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่