จังหวัดเชียงใหม่ ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง กว่า 66 ล้านบาท เพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องกันหนาว ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย
นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์สภาพอากาศว่าภาคเหนือจะหนาวเย็นไปจนถึงช่วงปีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ปี 2557 ไว้คอยรองรับภัยหนาว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้วทั้ง 25 อำเภอ ได้มีการสำรวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรทั้งจังหวัด ราษฎรมีความต้องการกว่า 336,000 ชิ้น มีภาคราชการและภาคเอกชน ร่วมบริจาคเครื่องกันหนาวแล้ว จำนวน 23,500 ชิ้น แต่ยังมีราษฎรต้องการเครื่องกันหนาวอีกกว่า 312,000 ชิ้น ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ทำเรื่องขออนุมัติเครื่องกันหนาวที่เกินอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเงินกว่า 66 ล้านบาท กำลังอยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางอนุมัติ
ทั้งนี้ ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีราษฎรประสบภัยหนาว จำนวน 204 ตำบล 2,064 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 534,000 ครัวเรือน กว่า 1,403,000 คน
 
24 ธันวาคม 2556 , 15:23 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่