สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมทุกด้านรองรับเทศกาลปีใหม่

  
     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมทุกด้านรองรับเทศกาลปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกด้าน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยจะมีการเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขต แห่งที่ 2 เปิดสายด่วน 1584 รับแจ้งเหตุต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมรถเสริมสำรองไว้ ประมาณ 100 คัน ด้านความมั่นคง ได้เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร กวดขัน อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขอความร่วมมือให้ร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในบริเวณสถานีขนส่ง นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งกล้อง CCTV ตามสถานีขนส่งแต่ละแห่ง กว่า 60 ตัว เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้จัดบริการตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน บริการตรวจเช็คสภาพรถ ทั้งช่วงวันที่ 1- 27 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานขนส่งหลัก สาขา และศูนย์บริการที่เข้าร่วม และช่วง 7 วัน ระวังอันตราย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2557 จากวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดเชียงใหม่ ตามจุดต่างๆ ทั้งถนนสายหลัก และสายรอง กิจกรรมตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ กิจกรรมตรวจสอบความพร้อมของผู้ประจำรถ ณ อู่ผู้ประกอบการขนส่ง สถานีขนส่งทั้ง 3 แห่ง และบนทางหลวงแผนดินสายหลัก สายรอง ระหว่างวันที่ 1-2 มกราคม 2557 กิจกรรมตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจพนักงานขับรถ ควบคุมการเสพสิ่งเสพติด ให้ผู้ประกอบการขนส่ง หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วง 7 วันระวังอันตราย บูรณาการตั้งจุดตรวจรถกับหน่วยงานในท้องที่ เปิดศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคม ณ ใต้ทางต่างระดับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ วงแหวนรอบ 3 บริการในช่วง 7 ในวันระวังอันตราย
 
24 ธันวาคม 2556 , 15:35 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่