กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม ยื่นหนังสือเกี่ยวกับมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  
     กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม ปักหลักเพื่อรอผลการเรียกร้องที่น่าพอใจ กรณี ขอขยายระยะเวลามาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
นายอุทัย บุญเทียม ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม กว่าพันคน เข้ายื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาของมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/2557 และมาตรการอื่น ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า อำเภอแม่แจ่ม ดำเนินการเปิดหน่วยรับซื้อ รวบรวมข้าวโพดจากเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2556 มีผู้รวบรวม 21 ราย มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ 8,272 ราย พื้นที่ปลูก 344,840 ไร่ ขึ้นทะเบียนขอใบรับรองเกษตรกร ประมาณ 100,547 ตัน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ทุกจุดรับซื้อในอำเภอแม่แจ่ม สามารถรับข้าวโพดได้แล้วกว่า 35,000 ตัน จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 2,299 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งบางจุดได้หยุดซื้อ โดยอ้างว่าโควตาของจังหวัดเชียงใหม่หมดแล้ว ดังนั้น เครือข่ายผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม จึงขอเรียกร้องถึงแนวทางแก้ปัญหา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานรับซื้อผลผลิตข้าวโพด ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้หมด โดยไม่จำกัดจำนวน ขยายระยะเวลารับซื้อ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่จะเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ได้สิทธิตามมาตรการนี้ และผู้รวบรวม ผู้ค้า และไซโล สามารถรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรได้หมด ด้านราคารับซื้อ ขณะนี้ ราคาตกต่ำมาก ผู้รวบรวมไม่สามารถทำตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/2557 ให้รับซื้อจากเกษตรกรในราคา 7 บาท ที่ความชื้นร้อยละ 30 และราคา 9 บาท ที่ความชื้นร้อยละ 14.5 ซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมาก
ครั้งนี้ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มารับเรื่องไว้ จากนั้น ได้มีการประชุมหารือกัน แต่กลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือตามข้อเรียกร้อง จึงยังปักหลักและคาดว่า จะมีการค้างแรมอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
24 ธันวาคม 2556 , 18:43 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่