โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Halal

  
     ผู้ประกอบการสินค้าและบริการฮาลาล ร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Halal ทุกระดับ เพื่อให้สินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาลไทย เป็นที่หนึ่งในโลก
นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Halal ทุกระดับ พร้อมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการฮิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย พัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าและบริการอาหารฮาลาล ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยมีวิทยาศาสตร์รับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยมีหนึ่งเดียว เป็นประเทศเดียวในโลก
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล ประมาณ 100 แห่ง ซึ่งยังต้องมีการขยายการรับรู้ และสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฮาลาล ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมฮาลาลในอนาคต ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นศูนย์กลางฮาลาลในอนาคตได้
สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิ์พิจารณาเข้าร่วมออกร้านในโครงการ เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์2557 : Chiangmai Halal International Fair 2014 (CHIF 2014) ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
25 ธันวาคม 2556 , 11:16 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่