จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมสวดมนต์ข้ามปี

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ พระอารามหลวงทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นมงคล แทนการละเล่นหรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์ทั่วประเทศ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดโครงการดังกล่าวแล้ว
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ในพระอารามหลวงทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 5 วัด จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีในแต่ละวัด ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหาร มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดย นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และวัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนที่พระอารามหลวง ในพื้นที่อำเภออื่นๆ จะมีนายอำเภอ เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมหลัก จะมีการฟังพระธรรมเทศนา การสวดมนต์เจริญจิตภาวนาข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป และการทำบุญตักบาตรในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวก หรือที่วัดใกล้บ้าน
 
25 ธันวาคม 2556 , 12:18 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่