ที่ประชุมได้ข้อสรุปให้พ่อค้า-แม่ค้าที่ปิดถนนประท้วงด้านหน้าทางเข้างานมหกรรมพืชสวนโลกแล้ว โดยจะเปิดให้รถทุกชนิดผ่านเข้าไปส่งคนได้และเปิดให้เข้าไปจอดรถในที่เอกชนได้ด้วย

  
     ความคืบหน้าการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการค้าขายด้านนอกงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 โดยมีพลตำรวจโทกิตติธัช เรือนทิพย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธาน พร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า จะให้รถทุกชนิดเข้าออกงานได้ สำหรับรถโดยสารสาธารณะจะให้ผ่านถึงเนินราชพฤกษ์ แล้วให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปจอดที่ไนท์ซาฟารีหรือที่จอดรถของเอกชนได้ สำหรับการจอดรถบนถนนราชพฤกษ์ให้จอดได้แค่รับ ส่งคนเท่านั้น ยกเว้นวันที่ฝ่ายจราจรพิจารณาพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีการจราจรคับคั่ง จะประกาศให้ทราบแล้วจะห้ามจอดตลอดสาย โดยบริษัทรี๊ดเท็ดเด็กซ์ รับที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องที่จอดรถของเอกชนที่กำหนดให้เก็บค่าที่จอดรถในอัตรารถยนต์คันละ 50 บาท รถจักรยานยนต์คันละ 20 บาทต่อวัน โดยจะแนบเอกสารดังกล่าวไปกับเอกสารแจกนักท่องเที่ยวเมื่อเข้างาน ทั้งนี้ขนส่งจังหวัดจะจัดรถสองแถวโดยสารให้บริการรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวตั้งแต่วงเวียนช้างถึงเวิร์ลด์คลับ อัตรา 5 บาทตลอดสาย และจะจัดทำป้ายจอดรถตั้งแต่แยกราชพฤกษ์ถึงเวิร์ลด์คลับ โดยจะดูแลไม่ให้มีการจอดรถแช่นาน ๆ เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด โดยจะมีรถบริการสาย 11 และ สาย 13 ให้บริการนักท่องเที่ยวจนถึงเวลา 22.00 น. ส่วนเรื่องการเปิดรั้วทางไปวัดพระธาตุดอยคำนั้น พลโทยุทธพงษ์ พวงทอง หัวหน้าคณะทำงานด้านสาธารณูปโภค งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คำตอบบ่ายวันนี้
 
3 พฤศจิกายน 2549 , 18:58 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่