รายงานพิเศษ งานโครงการหลวง 2556

  
     รายงานพิเศษ งานโครงการหลวง 2556 พบกับ กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ของโครงการหลวง ความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน และกล้วยไม้ ฟาแลนน็อปซิส ที่สามารถดูดสารระเหยจากพริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และสีทาอาคารได้
โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งเมื่อปี 2512 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวง ปัจจุบันโครงการหลวง ดำเนินงานในจังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ผลผลิตจากโครงการหลวงในปัจจุบัน ประกอบด้วย ผักปลอดภัยสารพิษ สมุนไพร ถั่วและธัญพืช ผลไม้ เห็ด ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผลประมง ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์จากแฝก ไม้กระถาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้า โครงการหลวงและดอยคำ นอกจากนี้ ทุกปี มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดงานโครงการหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การขยายผลโครงการหลวง เผยแพร่ จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากทุกปี
สำหรับงานโครงการหลวงในปีนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จทรงเปิดงาน ภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงภาพประวัติศาสตร์การ เสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่โครงการหลวงตั้งแต่อดีต นำเสนอนิทรรศการผลงานวิชาการใหม่ๆ เช่น กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ของโครงการหลวง ความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนจนได้ผลิตผล “แบล็คคาร์เวียร์” ที่มีมูลค่าสูงออกจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมี “ฟาแลนน็อปซิส” กล้วยไม้ที่เหมาะกับการตกแต่งในบ้านและสถานที่ทำงานเนื่องจากสามารถดูดสาร พิษจำพวกแอลกอฮอล์และสารที่ระเหยจากพริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และสีทาอาคารได้ รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการจำลองพื้นที่การพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืน และการนำผลความสำเร็จของโครงการหลวงขยายไปยังพื้นที่สูงแห่งอื่นๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีผลิตผลผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่จะจัดจำหน่าย เช่น “ไมโครกรีน” ต้นกล้าผักทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและความสะดวก “มะเขือเทศแฟนซี” สีสันสวยงาม รสชาติอร่อยและมีคุณประโยชน์มากมาย รวมไปถึง “ชาสมุนไพรสด” ที่ดีต่อสุขภาพ มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม และเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง โครงการหลวงได้จัดเตรียม กระเช้าของขวัญบรรจุผลิตผลผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลายชนิดจำหน่ายภายในงาน รวมทั้งการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวงจากร้านอาหารและโรงแรมชื่อดัง
นอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว โครงการหลวงยังได้จัดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดี ๆ เพื่อเรียนรู้งานโครงการหลวงไปด้วย ได้แก่ การจัดประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ ดอกไม้โครงการหลวง พืชผักโครงการหลวง และภาพชาวเขาโครงการหลวง การประกวดการประกอบอาหารด้วยผลผลิตโครงการหลวง และกิจกรรมการแสดงความสามารถบนเวทีของเยาวชน
 
25 ธันวาคม 2556 , 13:13 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่