เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกนปีที่ 4

  
     เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกนปีที่ 4 มีกิจกรรมมากมาย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน หนาวนี้ที่เมืองแกน ปีที่ 4 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึง 3 มกราคม 2557 นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมที่ดีงามของเมืองแกน ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองแกนในอดีต ทั้งการทำนา การละเล่นพื้นบ้าน ชมทุ่งดอกคำแพ่แล่หรือดอกดาวกระจาย วิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวบ้าน กิจกรรมในพิธีเปิดมีการย่างไส้อั่วยักษ์ความยาว 420 เมตร โดยงานทั้ง 10 วันมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้ง การแสดงพืชผลทางการเกษตร กิจกรรม Ship line การแข่งขันขว้างโว่ การละเล่นพื้นบ้านของคนเมืองแกน การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนบนสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ความสนใจมาร่วมแข่งขัน กิจกรรมบ้านข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน การแข่งขันแรลลี่ ซึ่งจะเริ่มจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆของเมืองแกน สิ้นสุดที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยในวันที่ 31 ธันวาคม จะมีขบวนพาเหรดเกษตรเมืองแกน ที่เตรียมนำผลิตผลทางการเกษตรมาจัดขบวนอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม 27 ขบวน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันมวยไทยคาดเชือก ยกทีมจากประเทศเมียนม่าร์และทีมไทย และนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ในงาน
เมืองแกนมีประวัติศาสตร์ คือเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าสามฝั่งแกนประสูติ เป็นที่ตั้งของแม่น้ำสามสาย คือแม่น้ำแกน แม่งัด และแม่ปิง พื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยดิน น้ำ ป่า ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริให้สร้างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำสำหรับทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปี และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวตลอดทั้งปี มีวัดสำคัญคือวัดป่าอรัญวิเวกและวัดบ้านเด่นสลีศรีเมืองแกน
 
25 ธันวาคม 2556 , 14:18 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่