เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวางมาตรการรองรับท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่กำลังจะเต็มขีดความสามารถในการรองรับในปี 2559

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวางมาตรการรองรับท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่กำลังจะเต็มขีดความสามารถในการรองรับในปี 2559
ในการประชุมเพื่อแก้ปัญหาคมนาคมขนส่งและการจราจร ที่แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงานว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ปัจจุบันให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น.-24.00 น.รองรับเที่ยวบิน 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง มีที่จอดรถ 886 คัน รองรับผู้โดยสารสูงสุด 8 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันมีผู้โดยสาร 5-6 ล้านคนต่อปี คาดว่าปี 2559 จะเต็มขีดความสามารถในการรองรับ มีสายการบินในประเทศ 7 สาย และสายการบินระหว่างประเทศ 18 สาย ผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ขณะที่ผู้โดยสารในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่ม 400 เปอร์เซ็นต์ จากอิทธิพลของภาพยนตร์ Lost in Thailand ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและเกาหลีใต้ก็เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องวางแผนรองรับ อย่างไรก็ตามไม่สามารถขยายรันเวย์ออกไปได้อีกเนื่องจากติดบ้านเรือนประชาชน โดยได้มีแผนขยายหลุมจอด 1 หลุมใหญ่ และ 3 หลุมเล็ก รองรับ ในอนาคตอาจจะต้องพูดคุยเรื่องการขยายพื้นที่ หรือการสร้างสนามบินแห่งใหม่
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้มีการนำสินค้าที่ได้มาตรฐานส่งออกหรือที่ผ่านศูนย์ TCDC มาจัดวางจำหน่าย ที่ศูนย์ OTOP ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อให้ต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คัดเลือก โดยต้องเปิดโอกาสให้นำสินค้าที่ยังไม่มีศักยภาพได้มาเปิดตลาด โดยให้กระจายความช่วยเหลือไปให้กว้างขวาง ไม่กระจุกตัวที่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง
 
26 ธันวาคม 2556 , 15:33 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่