นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการทดลองทำโซนนิ่งการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่เพื่อจัดระบบจราจร

  
     นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการทดลองทำโซนนิ่งการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่เพื่อจัดระบบจราจร โดยมีแนวทางจะจัดระเบียบสี่ล้อแดงให้วิ่งบริการเป็นเส้นทางครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเมือง
ในการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาคมนาคมขนส่งที่แขวงการทางที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ขาดประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน สร้างปัญหาด้านจราจร หากไม่รีบแก้ไขจะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ โดยพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ต้องการเดินทางวันละ 2 ล้านเที่ยวต่อวัน แต่ จังหวัดเชียงใหม่แทบไม่มีรถเมล์บริการประชาชน มีเพียงรถสองแถว ที่วิ่งให้บริการรอบนอก มีรถตุ๊กๆ 1,149 คัน รถแท็กซี่กว่า 200 คัน ขณะที่รถสี่ล้อแดงกว่า 3 พันคันที่วิ่งให้บริการในเมือง เกิดปัญหาจราจรติดขัด เนื่องจากเส้นทางในตัวเมืองเชียงใหม่พัฒนามาจากเส้นทางเกวียนเดิม มีซอยย่อยๆ กว่า 700 ซอย ประชาชนเลือกที่จะใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ส่งผลให้จักรยานยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่มีมากที่สุดในประเทศไทย จึงมีแนวคิดที่จะนำรถสี่ล้อแดงมาจัดเข้าระบบ ให้วิ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 700 ซอย มีเวลาวิ่งแน่นอน ประชาชนไม่รอนาน ค่าโดยสารไม่แพง ต่อรถได้ทุกเส้นทาง ค่าโดยสารเมื่อเทียบกับค่าจักรยานยนต์แล้วไม่แพง โดยให้คิดค่าโดยสารเป็นรายได้รวม ใช้ระบบ RFID ควบคุม ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทำให้ประชาชนทิ้งรถจักรยานยนต์มาใช้รถโดยสารสาธารณะในที่สุด
ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอให้ดูระบบการบริหารจัดการจราจรของเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ของโลกเช่นนิวยอร์ค ที่จัดระบบโดยใช้โซนนิ่ง มีระบบการส่งต่อ และให้บริการรถสาธารณะที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ห้ามรถส่วนตัวเข้า ให้ใช้แต่รถสาธารณะ พื้นที่ใดจะทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้พูดคุยกับชาวบ้านเพื่อทดลองปิดการจราจร ให้คนเดิน ซึ่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนเดินจับจ่ายซื้อของเพิ่มขึ้น สร้างรายได้เพิ่มให้ชาวบ้าน เกิดความพอใจทุกฝ่าย
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า การจัดโซนนิ่งจราจรในเมืองใหญ่ต่างประเทศ มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อร่วมแก้ปัญหาอาชญากรรม ส่วนการเก็บค่าบริการรถสาธารณะต้องให้อยู่ได้ โดยที่ไม่เป็นภาระระยะยาวกับรัฐในการส่งเงินอุดหนุน โดยควรจัดที่จอดรถที่ปลอดภัย และอาจจะมีการจัดมัคคุเทศก์ภาษาต่าง ๆ บรรยายบนรถในรูป City Tour ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
 
26 ธันวาคม 2556 , 15:34 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่