นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมแก้ปัญหาคมนาคมขนส่งและการจัดระเบียบจราจร

  
     นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมแก้ปัญหาคมนาคมขนส่งและการจัดระเบียบจราจรที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมเกี่ยวกับระบบคมนาคมขนส่งและการจัดระบบจราจร ที่แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นใหญ่ที่หยิบยกมาพิจารณา ทั้งเรื่องการก่อสร้างถนนสาย แม่แตง-เชียงดาวที่ก่อสร้างมาแล้ว 7 ปี ไม่แล้วเสร็จ ขณะนี้กรมทางหลวงได้เรียกคืนและให้ศูนย์สร้างทางลำปางก่อสร้างแทน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2557 และการก่อสร้างอุโมงค์ลอดบริเวณสี่แยกกองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังติดขัดที่ที่ของทหาร ซึ่งต้องขออนุมัติก่อน ส่งผลให้การก่อสร้างต้องติดขัด สร้างไปได้เพียงร้อยละ 2 ของโครงการเท่านั้น ขณะที่มีรถผ่านวันละ 39,000 คันและเป็นเส้นทางสู่การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ หากเป็นไปตามแผนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2558 ที่ประชุมยังได้พูดถึงระบบการขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดระเบียบสี่ล้อแดงให้เข้ามาอยู่ในระบบวิ่งให้บริการเป็นเส้นทางครอบคลุมเขตเมืองทั้งหมดเพื่อจัดระบบจราจรใหม่ แก้ปัญหาจราจรที่ติดขัดในขณะนี้
ที่ประชุมยังได้พูดถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา 5-6 ล้านคนต่อปี ขณะที่ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารสูงสุด 8 ล้านคน โดยคาดว่าปี 2559 จะเต็มขีดความสามารถในการรองรับ ซึ่งต้องวางมาตรการแก้ปัญหาต่อไป
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปดูสถานที่ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณสี่แยกกองพันสัตว์ต่าง และอำเภอเชียงดาว เพื่อตรวจเยี่ยมการสร้างทางที่ศูนย์สร้างทางลำปางรับมาดำเนินการต่อจากผู้รับเหมาด้วย
 
26 ธันวาคม 2556 , 15:34 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่