งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2556

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 เปิดศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้ลดลง เมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 2556
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านการป้องกันอุบัติภัย ให้เกิดขึ้นในสังคมชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนและยาวนาน ประกอบกับเทศกาลปีใหม่ 2557 ศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงเวลา ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2557 โดยใช้ชื่อการณรงค์ว่า ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ เป้าหมายเพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้ลดลง เมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 2556
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ถือเอาวันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี นับแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เนื่องด้วยเกิดโศกนาฏกรรมธรณีพิบัติภัย(สึนามิ) ขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย มีผู้เสียชีวิตกว่า 5,300 คน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว และต้องสร้างความตระหนักให้ประชาชนเตรียมพร้อมไม่ประมาท
 
26 ธันวาคม 2556 , 16:07 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่