พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานโครงการหลวงปี 2556

  
    พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานโครงการหลวงปี 2556 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานโครงการหลวงปี 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การขยายผลโครงการหลวง จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ดี อร่อยของมูลนิธิโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไปในราคาประหยัด งานจัดระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและขยายผล จำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ดี อร่อยของมูลนิธิโครงการหลวงแนะนำและเผยแพร่การท่องเที่ยว ดี สนุกทุกฤดูกับโครงการหลวง สาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยปีนี้มีผลิตผลใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้แก่ กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการผสมปรับปรุงสายพันธุ์และขึ้นทะเบียนกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิโครงการหลวงเท่านั้น กล้วยไม้ฟาแลนน็อปซิส แบล็คคาร์เวีย ผลิตผลของปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียน ผักไมโครกรีน สำหรับผู้รักสุขภาพ งาหอม มะเขือเทศแฟนซี ชาสมุนไพรสดโครงการหลวง เป็นต้น
 
26 ธันวาคม 2556 , 16:43 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนจิรา สวท.เชียงใหม่