พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เผย 3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดแม่แจ่ม

  
    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เผย 3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดแม่แจ่ม ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับตำบล
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงมาตรการแก้ปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ จนกระทั่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม ต้องเดินทางมาชุมนุมหลายครั้ง และครั้งล่าสุดนั้นได้มาชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องสามข้อหลักคือ ขอให้ขยายเวลาโครงการจากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 เป็น 31 มีนาคม 2557 ขอให้ขยายโควตารับซื้อจากเดิม 28,000 ตัน ขอให้รับซื้อทั้งหมดและขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่จะแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรณีความชื้นร้อยละ 30 รัฐบาลจะช่วยเหลือกิโลกรัมละ 1.50 บาท กรณีต้องขนส่งระยะทางไกลเช่นอำเภอแม่แจ่ม จะได้ค่าขนส่งอีกกิโลกรัมละ 50 สตางค์ ทั้งนี้สาเหตุที่ขายข้าวโพดไม่ออกเนื่องจากขณะนี้ประเทศที่รับซื้อเช่น ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีปัญหา ทำให้ราคาไม่เคลื่อนไหว ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศกำลังเร่งผลักดันขายออกในขณะนี้ สำหรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรนั้น เรื่องการขยายเวลาต้องเสนอผ่านคณะรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการ จึงต้องเสนอผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องโควตานั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่ม 48,000 ตัน รวมเป็น 76,000 ตัน ขณะที่เรื่องการเบิกจ่ายเงิน คณะ คพจ.ได้อนุมัติเงินงวดแรก 10 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเบิกจ่ายให้ผู้ประกอบการได้ภายในวันที่ 3 มกราคม 2557 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งตั้งคณะทำงานระดับตำบลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการจัดทำเอกสาร สำหรับการชุมนุมล่าสุดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนั้น ได้มาชุมนุมพักค้างคืนที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และย้ายไปชุมนุมที่หน้าหมู่บ้านกรีนวัลเลย์ อำเภอแม่ริม โดยได้มีโอกาสพบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งรับปากจะนำเรื่องที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ชุมนุมพอใจจึงสลายตัวไปในเวลาต่อมา
 
27 ธันวาคม 2556 , 16:17 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่