สวนนิทรรศการนานาชาติของประเทศอิหร่านในงานราชพฤกษ์ 2549 เน้นความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

  
    สวนนิทรรศการนานาชาติของประเทศอิหร่านนำเสนอความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานกับการเกษตร เน้นความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
นายอาลีอัคบาร์ นาซารี เลขานุการฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย กล่าวถึงการจัดสวนนิทรรศการนานาชาติของประเทศอิหร่าน ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ครั้งนี้ว่า เพื่อย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิหร่านกับประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานเกินกว่า 400 ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่ง ชีค อาหมัด โกมี เดินทางเข้ามาและได้มีโอกาสรับราชการไทยในสมัยนั้นด้วย และโดยเฉพาะเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขานุการฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย กล่าวถึงซุ้มวัฒนธรรมของอิหร่านในสวนนิทรรศการด้วยว่า เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับการเกษตรของอิหร่าน ซุ้มจำลองอนุสรณ์สถาน ฮาฟิซ ดีเยร์ ซึ่งเป็นกวีเอกของอิหร่าน กับสวนไม้ดอกไม้ผลโดยเฉพาะอินทะผารำซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศอิหร่าน
 
3 พฤศจิกายน 2549 , 20:08 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่