ประชาชนแห่ใช้บริการรถสาธารณะเพื่อเดินทางมาเชียงใหม่อย่างหนาแน่น เมื่อวานวันเดียวมีผู้โดยสารผ่าน 37,000 คน

  
     ประชาชนแห่ใช้บริการรถสาธารณะเพื่อเดินทางมาเชียงใหม่อย่างหนาแน่น เมื่อวานวันเดียวมีผู้โดยสารผ่าน 37,000 คน ขณะที่วันนี้เป็นวันที่ผู้โดยสารมากที่สุด
บรรยากาศที่สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ทั้งสามแห่ง คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาและวันนี้(28ธ.ค.56)ทั้งวัน นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ได้มีการเสริมรถขาเข้าจากกรุงเทพมหานคร มาเชียงใหม่ จากเดิม 150 เที่ยว เป็น 238 เที่ยว ขณะที่รถขาออกจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพมหานคร 112 เที่ยวจากเดิม 100 เที่ยว โดยพบว่ารถโดยสารทุกเส้นทางที่นั่งเต็มทั้งหมดและจัดรถเสริมให้เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว โดยพบว่านักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุดช่วงเช้าที่ผ่านมา ส่งผลให้รถติดอย่างมากตลอดเส้นทาง เฉพาะเมื่อวานวันเดียวมีผู้ใช้บริการรถโดยสารผ่านสถานีขนส่งเชียงใหม่ทั้งสามแห่งกว่า 37,000 คน โดยแบ่งเป็นขาเข้ากว่า 19,000 คน และขาออกกว่า 18,000 คน ทั้งนี้ไม่นับรวมญาติที่ไปรับผู้โดยสารอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวแออัดอย่างมาก
สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ที่สถานีขนส่งทั้ง 3 แห่ง ช่วงค่ำวันนี้นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจะเป็นประธานเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะที่สถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่สาม ขณะที่ประชาชนหากมีเหตุเกี่ยวกับรถให้แจ้งได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
28 ธันวาคม 2556 , 16:21 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่