ชุดรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีฝึกสอนชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่ 2 กองร้อย

  
     ชุดรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีฝึกสอนชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่ 2 กองร้อย โดยทุกสถานีตำรวจต้องมีชุดเคลื่อนที่เร็ว 1 ชุด ทำงานร่วมกับอาสาสมัครรักษาดินแดน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตำรวจโทสุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจตรีกริช กิตติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดเคลื่อนที่เร็วของจังหวัดเชียงใหม่ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการฝึกดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ข้าราชการตำรวจ และฝ่ายปกครองที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยนำข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกอบรม 2 ส่วนคือภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาในการฝึกสองวัน 1 คืน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากชุดรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ฝึกสอน
การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายคู่แฝดมหัศจรรย์ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำงานคู่กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการตำรวจ ทำงานคู่กับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานคู่กับตำรวจและฝ่ายปกครอง โดยทุกสถานีตำรวจต้องมีชุดเคลื่อนที่เร็ว 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่เกิดเหตุด่วนเหตุร้าย โดยจะสามารถประกอบกำลังได้ 2 กองร้อยในจังหวัดเชียงใหม่
 
28 ธันวาคม 2556 , 16:55 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่