7 วันอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 เชียงใหม่ วันแรกมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 คน

  
     7 วันอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 เชียงใหม่ วันแรกมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 คน เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ
นางภัชธนิดา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า วันแรกของการรณรงค์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรแล้ว 2 คน อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศ ขณะที่จำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 9 คน อยู่ในลำดับที่ 13 ของประเทศ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือการตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 สถานที่เกิดเหตุสูงสุดเป็นทางหลวงแผ่นดิน 4 ครั้ง ทางตรง จำนวน 5 ครั้ง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง 12.01 – 16.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้เน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเชียงใหม่จำนวนมากในขณะนี้
 
28 ธันวาคม 2556 , 17:44 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่