อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่วันที่ 1 มกราคมนี้จะจัดรถรับ-ส่งผู้โดยสารจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากจังหวัดนครราชสีมาไปยังกรุงเทพมหานครด้วย
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ณ สถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่ 3 หรืออาเขต 3 ภายใต้โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ควบคุมการให้บริการ คุณภาพของพนักงานขับรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะเตรียมความพร้อมพนักงานขับรถ ตรวจสอบสภาพรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ ดูแลการเดินทางของผู้โดยสาร โดยศูนย์ดังกล่าวจะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1584 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง และจะต้อง SMS ส่งกลับไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 7 วัน หรือเร็วกว่านั้น
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุก หากจะนำรถออกวิ่งต้องขับชิดขอบทางด้านซ้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เดินทาง โดยจะจัดรถรับ-ส่งประชาชนให้เพียงพอ ควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหมู่ สั่งการให้ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดไปตรวจสอบจุดเสี่ยง และติดป้ายเตือนให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะจังหวัดเชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้ประกอบการเตรียมรถ โดยเฉพาะวันที่ 1 มีนาคม 2557 ให้เดินรถพิเศษตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป รับผู้โดยสารไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต หลังจากนั้นก็ประสานรถของ ขสมก.มารับไปส่งที่รถไฟฟ้า BTS ซึ่งจะสามารถย่นระยะเวลาได้ถึง 4 ชั่วโมง ขณะเดียวกันได้มีมาตรการควบคุมไม่ให้มีการลักลอบขนยาเสพติด โดยวัสดุทุกชิ้นจะต้องเขียนชื่อเจ้าของอย่างชัดเจน และให้พนักงานสอดส่องดูแลด้วย
 
28 ธันวาคม 2556 , 20:42 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่