7 วันระวังอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านไปสองวัน เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรแล้ว 3 คน

  
     7 วันระวังอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านไปสองวัน เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรแล้ว 3 คน บาดเจ็บ 23 คน
สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ช่วง 7 วันระวังอันตราย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไปสองวันมีอุบัติเหตุเกิดแล้ว 23 ครั้ง ผู้จัดเจ็บ 23 คน เป็นชาย 21 คน และหญิง 2 คน เสียชีวิต 3 คน เป็นชายทั้งหมด ส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา มากที่สุด รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยตามลำดับ อุบัติเหตุเกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด รองลงมาคือปิกอัพ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล สถานที่เกิดเหตุเกิดในทางโค้งมากที่สุ รองลงมาคือทางตรงและทางแยก เกิดในทางหลวงแผ่นดินมากที่สุด รองลงมาคือทาง อบต.ทางในหมู่บ้านและในเมืองและเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ตั้งจุดตรวจบูรณาการ 52 จุด จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุด 536 คน ขณะที่ชุมชนและหมู่บ้านตั้งจุดตรวจร่วม 200 จุด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งเน้นย้ำดูแลห้ามไม่ให้คนเมาสุราขับรถและเฝ้าระวังจนกว่าจะผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่
 
30 ธันวาคม 2556 , 14:22 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่