หลินฮุ่ย แพนด้าเพศเมีย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รับลูกแพนด้าน้อยในท้อง

  
     คณะทำงานปรับแผนการดูแลหลินฮุ่ย หลังทราบว่าตั้งท้อง 92 วันแล้ว เตรียมพร้อมการคลอดประเมินทุก 3 วัน ขณะที่หลินฮุ่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนดูแลตัวเองมากขึ้น
หลังจากที่องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้แถลงข่าวตั้งท้องของหลินฮุ่ย แพนด้าเพศเมีย ที่ส่วนจัดแสดงแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ ล่าสุดหลินฮุ่ยตั้งท้องได้ 92 วันแล้ว ล่าสุดหลินฮุ่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ดูแลตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะท้อง ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการกินอาหาร และนอนพักผ่อน ไม่ปีนป่ายโลดโผน ทีมสัตว์แพทย์ พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสวนสัตว์เชียงใหม่ ต้องวางแผนในการทำงานกันใหม่ โดยนำประสบการณ์ที่ได้รับจากเมื่อครั้งเกิดหลินปิงมาใช้ จึงทำให้การทำงานมีระบบมากขึ้น และมีความพร้อมกว่าครั้งแรก
นายฤทธิณรงค์ กุลประสูตร รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมกล่าวว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งทีมสัตว์แพทย์ และพี่เลี้ยงที่จะต้องดูแลหลินฮุ่ย ส่วนอาหารก็จะเตรียมของโปรดของหลินฮุ่ยเสริมกับไผ่ที่ให้ปกติ เช่น แครอท แอปเปิ้ล โดยจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้หงุดหงิด เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะเสริมสารอาหารที่จำเป็น โดยหลินฮุ่ยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยสามารถอยู่ได้ทั้งในคอกกักและส่วนจัดแสดงที่เป็นบริเวณต่อเนื่องกัน ขณะเดียวกันก็จะเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับดูแลแพนด้าช่วงคลอด และหลังคลอด ส่วนของห้องพยาบาลปลอดเชื้อที่จะดูแลแพนด้าน้อยก็จะใช้ห้องเดิมที่ดูแลหลินปิง
ส่วนของหลินฮุ่ยนั้นจะประเมินทุกๆ 3 วัน และทำการอัลตร้าซาวน์ดูความเปลี่ยนแปลงของตัวอ่อน ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยการตรวจระดับฮอร์โมนหากขึ้นสูงจนแสดงถึงการเตรียมคลอดทันที และเตรียมการรองรับประชาชนที่จะมาร่วมยินดีกลับแพนด้าน้อย
 
30 ธันวาคม 2556 , 14:54 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่