ผู้สมัครจากพรรคพลังประชาธิปไตยสมัครลงรับเลือกตั้งเพิ่มอีก 1 คน

  
     บรรยากาศการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่จังหวัดเชียงใหม่เงียบเหงา วันที่ 3 มีผู้สมัครจากพรรคพลังประชาธิปไตยสมัครเพิ่มอีก 1 คน
บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่แบบแบ่งเขตวันที่ 3 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเงียบเหงา โดยในวันที่ 3 มีผู้สาสมัครเพิ่มเพียงรายเดียวคือว่าที่ร้อยตรีถนอมศักดิ์ พิทาคำจากพรรคพลังประชาธิปไตย โดยสมัครลงแข่งขันในเขต 10 ส่งผลให้ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีสามพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง คือพรรคเพื่อไทย ส่งผู้สมัครครบทั้ง 10 เขต พรรคชาติไทยพัฒนาส่งผู้สมัครลงสองเขตเลือกตั้งคือเขต 6 กับเขต 9 ขณะที่พรรคพลังประชาธิปไตย ส่งผู้สมัครลงเขต 10 โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจนำหลักฐานไปยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2557
 
30 ธันวาคม 2556 , 16:56 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่