7 วันอันตรายช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านไป 4 วัน เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 คน

  
     7 วันอันตรายช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านไป 4 วัน เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 คน บาดเจ็บ 59 คน
นางภัชธนิดา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า 7 วันระวังอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านไปสี่วัน จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุจราจร 56 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 59 คน เป็นชาย 55 คน หญิง 4 คน เสียชีวิต 8 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 3 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุราขับรถ รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิดตามลำดับ อุบัติเหตุเกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด รองลงมาเป็นรถปิกอัพ และรถเก๋งและแท็กซี่ โดยเกิดในเส้นทางตรงและทางโค้งมากที่สุด เหตุส่วนใหญ่เกิดในทางหลวงแผ่นดิน รองลงมาคือทางหลวงชนบท และเส้นทางสายรองในหมู่บ้าน ตำบล ในการเรียกตรวจตามมาตรการ 3ม2ข1ร พบการกระทำผิด ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด รองลงมาคือไม่มีใบขับขี่และไม่คาดเข็มขัดตามลำดับ
ล่าสุดนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นย้ำมาตรการดูแลและป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร โดยเน้นย้ำปฏิบัติตามกฎหมาย เพิ่มเวลาการตรวจ และขอความร่วมมือประชาชนดูแลบุตรหลานและญาติมิตร ไม่ให้คนเมาสุราขับรถ เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินได้ ประกอบกับช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังคงอยู่ในเชียงใหม่จำนวนมาก ขอให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิม โดยเฉพาะคืนนี้ซึ่งเป็นคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่อาจจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะต้องการให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกคน
 
31 ธันวาคม 2556 , 11:39 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่